Uudised

Otsime oma meeskonda elektri- ja hajaenergeetika ehituse osakonna juhti

Aktiivne

Tule kandideerima innovatiivsesse, hoogsalt arenevasse ja energiavaldkonna kiirete muutustega kaasa liikuvasse DIOTECH-i meeskonda, kui Sind kõnetab:

 • oma kompetentsi rakendamine uutes tehnoloogilistes arengusuundades;
 • põnevad projektid, nutikad kliimasõbralikud lahendused ja panustamine rohepöördesse;
 • koostööaldis, toetav ja tulemustele orienteeritud meeskond.

Ootame Sinult

 • vastutustundlikkust, avatud suhtlemist ja empaatiavõimet;
 • tahet juhtida meeskondi eesmärkide saavutamiseks;
 • aja planeerimise oskust; 
 • projektijuhtide nõustamist ning projektijuhtimise võimekust;
 • initsiatiivikust, motiveerimise oskust ja head pingetaluvust;
 • ratsionaalset meelt, täpsust ja analüüsivõimet;
 • kohanemisvõimet ja lahendustele orienteeritust.

Vajalik on

 • elektriehituse valdkonnas tegutsemise kogemus;
 • kõrg- või eriharidus, soovituslikult elektrivaldkonnas;
 • üldine juhtimise või projektijuhtimise kogemus;
 • arusaamine eelarvest ja oskus seda jälgida;
 • tööks vajalike arvuti- ja haldusprogrammide tundmine.

Sinu tulevase töö sisu on

 • elektri- ja hajaenergeetika ehituse osakonna igapäevane operatiivjuhtimine, sh:
  • Diotech Grupi projektijuhtide töö korraldamine;
  • Diotech Grupi elektrikute ja ehitusmeeskondade töö korraldamine;
  • strateegiliselt oluliste projektide juhtimine;
  • osakonna inimeste, finantside, töövahendite planeerimine ja juhtimine;
  • osakonna finantseesmärkide täitmine ja eelarvestamise koordineerimine.

Pakume Sulle

 • loomingulist ja tarka töökeskkonda, sisseelamiseks vajalikku tuge ja mentorit;
 • paindlikku ja arengut soosivat juhtkonda ning ühtehoidvat meeskonda;
 • konkurentsivõimelist töötasu ja boonussüsteemi, ametiautot ning -telefoni;
 • võimalust areneda koos ettevõttega ja eneseteostuse võimalust ettevõtte grupi siseselt;
 • regulaarseid põnevaid ja mitmekülgseid ühistegevusi, kuhu kõik on oodatud peredega.

Töö asukoht on eelistatult Tartu, kuid kaugtöö võimalused on läbi räägitavad.

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel, aga hiljemalt 01.03.2023.

Palume saata CV ja motivatsioonikiri nägemusega oma tulevasest tööst (1 lk) e-mailile: info@diotech.ee

09.10.2022

Otsime oma meeskonda võimekat projekteerijat

09.10.2022

Otsime oma meeskonda joonestajat