Meeskond

Siim Soplepmann
Tegevjuht, Diotech OÜ

Siim on viimased 8 aastat olnud seotud tehnoloogiaettevõtetes arendustöö elluviimisega. Enne Diotech-ga liitumist töötas Siim äriarendajana superkondensaatorite tootmis- ning arendusettevõttes.

Siim omandas kõrghariduse USA-st Macalester-i Kolledžist ning Barcelona Ülikoolist. Ühtlasi on Siimul lõpetamisel Ärikorralduse magistrikraad (MBA) Tallinna Tehnikaülikoolis.

Mart Moora
Arendus- ja finantsjuht, Diotech OÜ

Enne Diotech-ga liitumist töötas Mart teadus- ja arendustegevuse konsultandina. Suurimad projektid on seotud energeetika ja tööstusvalgustusega.

Mart omandas kõrghariduse USA-st Towson-i Ülikoolist ja Suurbritanniast Cambridge-i Ülikoolist. Ühtlasi on Mardil magistrikraad majanduses Tartu Ülikoolist.

Mikk Helleste
Tegevjuht, Diotech Nord OÜ

Kogemuste pagas on Mikul mitmekesine. Enne Diotech-iga liitumist töötas Mikk energeetika valdkonnas tootejuhina, kus ühed suurimad projektid olid seotud valgustusega. Ühtlasi on Mikk töötanud 6 aastat tootmissektoris projektijuhina, kus peamiselt toodeti ja paigaldati terasest ehituskonstruktsioone Skandinaavia klientidele.

Mikul on omandanud magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis tootearenduse ja tootmistehnika erialal.

Diotech-is on Miku peamisteks ülesanneteks kliendisuhete loomine ja hoidmine Põhja-Eesti piirkonnas.

Priit Kärner
Tegevjuht, Diotech OÜ

Priit on lõpetanud (cum laude) Estonian Business School ärijuhtimise magistrikraadi (MBA). Varasemalt on lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkooli üldehituse õppetooli ehitusinsenerina. Enne Diotech OÜ ’iga liitumist on Priidul pea 1,5 aastane taastuvenergia sektori juhtimise kogemus.

Eelnevalt on Priit töötanud üle 18 aasta raudbetoon täislahendusi pakkuvas ettevõttes E-Betoonelement AS erinevates rollides, alustades osakondade juhtimisest kuni suure tehaseni välja, kus töötas üle 200 inimese.

Diotech OÜ’s vastutab Priit operatiivjuhtimise- ja strateegiliste eesmärkide elluviimise eest.

Siim Muiste
Projekteerimisosakonna juhataja, Diotech OÜ

Siim on olnud tegev elektrivaldkonnas juba enam kui 15 aastat. Lisaks elektritööde teostamisele ja projekteerimisele pikaaegselt ka müügiinseneri ja kontorijuhatajana energia- ja tehnoloogiakaubanduses ning nooremteadurina tehnika ja tehnoloogia õppekaval tulevasi elektriinsenere õpetades ja juhendades.

Siim on lõpetanud Eesti Maaülikoolis magistriõpingud õppekaval Energiakasutus (cum laude) ning jätkates õpinguid doktoriõppes on tema uurimistöö teemaks erinevad tarkvõrgu lahendused
hajaenergeetikas.

Siimul on elektrialane B-pädevus ning talle on väljastatud Diplomeeritud elektriinsener tase 7 kutsetunnistus. Ta lööb kaasa juhatuse liikmena ka Eesti Elektroenergeetika Seltsi töödes ja tegemistes.

Vabal ajal meeldib Siimule reisida, lugeda ning kitarrimängu tehnikaid ja oskusi arendada.

Janek Sarv
Elektri- ja hajaenergeetika ehituse osakonna juhataja, Diotech OÜ

Enne Diotech-iga liitumist töötas Janek 6 aastat energeetika valdkonnas piirkonna- ja tehnikajuhi ametipositsioonidel. Suurimateks väljakutseteks olid Eesti erinevates piirkondades kaugküttevõrkude sujuva opereerimise korraldamine ning suurtööstuste vedelgaasipaigaldiste ehitus ja hooldustööde korraldamine. Ühtlasi on Janek töötanud 12 aastat erinevates rollides elektroonika tootmissektoris alustades tootmistehnoloogina ning lõpetades juhatuse liikmena.

Janek on omandanud tehnikateaduste bakalaureusekraadi Eesti Maaülikooli Energiakasutuse õppekaval. Omab elektrialast B-pädevust, gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja ja gaasitööde vastutava isiku pädevust.

Diotech-is on Janeki peamiseks ülesandeks elektri- ja hajaenergeetika ehituse osakonna operatiivne ning sujuv juhtimine ning tugi strateegiliste eesmärkide saavutamiseks.

Kristjan Sahtel
Arendusjuht, Diotech OÜ

Kristjan on omandanud kõrghariduse Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonnast avaliku halduse erialal ja samas on ta kaitsenud ka magistrikraadi. Kristjanil on pikk kogemus Euroopa Liidu struktuurifondide rakendamises nii era- kui ka avalikust sektorist.

Enne Diotechiga liitumist töötas Kristjan Haridus- ja Teadusministeeriumi välisvahendite planeerimise valdkonnajuhina. Diotechis on Kristjani peamised ülesanded seotud organisatsiooni arendamisega.

 

Maurice Lina
Noorem projekteerija, Diotech OÜ
Maurice on omandamas rakenduslikku kõrgharidust Tallinna Tehnikakõrgkoolis, elektritehnika erialal.
Maurice peamisteks tööülesanneteks Diotechis on joonestamine, eelarvestamine ning projekteerimine.
Vabal ajal tegeleb Maurice motospordi ning pillimänguga.
Harlis All
Noorem projekteerija, Diotech OÜ

Harlisel on omandatud tehnikateaduste bakalaureusekraad Eesti Maaülikoolis energiakasutuse erialal ning ta on samal erialal omandamas magistrikraadi.

Harlise peamiseks ülesandeks Diotechis on joonestamine ning eelarvestamine.

Vabal ajal tegeleb Harlis kaunite kunstidega.

 

Tanel Vaher
Joonestaja, Diotech OÜ

Tanel on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledži  küberfüüsikaliste süsteemide erialal.

Olen varasemalt kokku puutunud nutikate ülekäiguradadega ning nutimajade ehitusega.
Vaba aega sisustan trenni tehes või loen ja harin end nii tehnoloogia- kui ka finantsteemadel.

Hardy Kallas
Joonestaja/eelarvestaja, Diotech OÜ

Hardy on õppinud Võrumaa kutsehariduskeskuses mehhatroonikat.

Peamisteks tööülesanneteks Diotech-is on joonestamine/projekteerimine ja eelarvete koostamine.

Vabal ajal huvitub Hardy elektrotehnikast, automaatikast ning arvutitest.

Markus Süüden
Valgustuse spetsialist, Diotech Nord OÜ

Markus omandas kõrghariduse Eesti Maaülikoolis põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise erialal. Markus on Diotech Nordi tehniline tugi, kelle pädevuseks on disainida ning lahendada erinevaid sise- ja välivalgustuse projekte, kasutades selleks peamiselt Dialux ja Dialux EVO tarkvara.

Samuti aitab Markus leida projektidesse tehniliselt sobivad valgustid, et standardist tulenevad nõuded oleksid täidetud nii turva- kui ka üldvalgustuse lahendustes.

Kristjan Kuldmaa
Müügijuht, Diotech Nord OÜ

Kristjanil on varasem kogemus ehitussekoris objektijuhtimisel, kuid viimastel aastatel on olnud seotud rohkem B2C müügiga.

Kristjan on omandamas magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis Juhtimise ja turunduse peaerialal.

Kristjani põhitegevuseks Diotechis on operatiivse müügitoe pakkumine ning panustamine kliendibaasi laiendamisse läbi toetava suhtluse.

Aleksei Vihviläinen
Müügispetsialist, Diotech Nord OÜ

Alekseil on selja taga suur praktiline kogemus sisustusvaldkonnas, millest viimased seitse aastat on ta tegelenud valgustusega.

Tema igapäevane töö Diotech Nordis on projektipõhine valgustuse müük.

Tänu sisearhitektuursele haridusele mõistab ta hästi arhitektide ja sisekujundajate mõtteviisi, mis aitab nende ideede elluviimise protsessi lihtsustada.

Janek Kirss
Projektijuht, Diotech OÜ

Janekil on üle 10-aastane kogemus sise- ja väliselektripaigaldiste ehituses ja hoolduses.

Suurem osa Janeki varasemast tööst on olnud seotud elektriehituse tööde juhtimisega.

Janek omab elektriehituse B-pädevust. Ühtlasi on Janek sertifitseeritud päikeseelektrijaamade paigaldaja.

Andrei Jakovlev
Projektijuht, Diotech OÜ

Andreil on sise-elektripaigaldiste ehituses ja hoolduses kogemused aastast 2014.  Andrei peamiseks tööülesandeks Diotechis on käidu-  ja elektritööde juhtimine.

Valdav osa varasemast tööst on olnud seotud erinevate elektriehituse tööde teostamisega ja juhtimisega. Andrei omab elektriehituse B-pädevust.

Tõnu Biedermann
Projektijuht, Diotech OÜ

Tõnul on 17-aastane töökogemus elektrivõrkude remondi, hoolduse ja juhtimise alal. Enne Diotechiga liitumist oli Tõnu elektrienergia jaotussüsteemi operaator. Omab elektrialast  A- pädevust.

Tõnul on omandatud tehnikateaduse bakalaureusekraad Eesti Maaülikoolis energiakasutuse erialal. Tõnu tööülesanneteks Diotechis on eelarvestada projekte, juhtida elektritöid, teostada käidu ülevaatusi.

Maksim Bulõnin
Projektijuht, Diotech OÜ

Maksimil on elektrialane haridus ja kogemus nii sise-, kui ka väliselektrikuna. Esimene kokkupuude päikeseparkide ehitamisega oli tal aastal 2020. Maksim omab elektriehituse B-pädevust. Diotechis tegeleb ta päikese elektrijaamade projektijuhtimisega.

Vabal ajal harjutab Maksim kätt vibulaskmises.

Anneli Luige-All
Büroojuht, Solar Wheel OÜ

Annelil on  loodusteaduste bakalaureusekraad Eesti Maaülikoolist. Solar Wheel OÜ-s aitab ta kolleege ning  hoolitseb büroos kõige eest, mida on vaja ladusaks töö tegemiseks.  Eelnimetatud tegevusele aitab kaasa eelnev pikaaegne juhtimiskogemus.

Sellel saidil kasutatakse mugavama sirvimise huvides küpsiseid.

Privaatsuspoliitika