Meeskond

Siim Soplepmann
Tegevjuht, Diotech OÜ

Siim on viimased 8 aastat olnud seotud tehnoloogiaettevõtetes arendustöö elluviimisega. Enne Diotech-ga liitumist töötas Siim äriarendajana superkondensaatorite tootmis- ning arendusettevõttes.

Siim omandas kõrghariduse USA-st Macalester-i Kolledžist ning Barcelona Ülikoolist. Ühtlasi on Siimul lõpetamisel Ärikorralduse magistrikraad (MBA) Tallinna Tehnikaülikoolis.

Mart Moora
Arendus- ja finantsjuht, Diotech OÜ

Enne Diotech-ga liitumist töötas Mart teadus- ja arendustegevuse konsultandina. Suurimad projektid on seotud energeetika ja tööstusvalgustusega.

Mart omandas kõrghariduse USA-st Towson-i Ülikoolist ja Suurbritanniast Cambridge-i Ülikoolist. Ühtlasi on Mardil magistrikraad majanduses Tartu Ülikoolist.

Mikk Helleste
Valgustusosakonna juht / juhatuse liige, Diotech Nord OÜ

Kogemuste pagas on Mikul mitmekesine. Enne Diotech-iga liitumist töötas Mikk energeetika valdkonnas tootejuhina, kus ühed suurimad projektid olid seotud valgustusega. Ühtlasi on Mikk töötanud 6 aastat tootmissektoris projektijuhina, kus peamiselt toodeti ja paigaldati terasest ehituskonstruktsioone Skandinaavia klientidele.

Mikul on omandanud magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis tootearenduse ja tootmistehnika erialal.

Diotech-is on Miku peamisteks ülesanneteks kliendisuhete loomine ja hoidmine Põhja-Eesti piirkonnas.

Siim Muiste
Projekteerimisosakonna juhataja, Diotech OÜ

Siim on olnud tegev elektrivaldkonnas juba enam kui 15 aastat. Lisaks elektritööde teostamisele ja projekteerimisele pikaaegselt ka müügiinseneri ja kontorijuhatajana energia- ja tehnoloogiakaubanduses ning nooremteadurina tehnika ja tehnoloogia õppekaval tulevasi elektriinsenere õpetades ja juhendades.

Siim on lõpetanud Eesti Maaülikoolis magistriõpingud õppekaval Energiakasutus (cum laude) ning jätkates õpinguid doktoriõppes on tema uurimistöö teemaks erinevad tarkvõrgu lahendused
hajaenergeetikas.

Siimul on elektrialane B-pädevus ning talle on väljastatud Diplomeeritud elektriinsener tase 7 kutsetunnistus. Ta lööb kaasa juhatuse liikmena ka Eesti Elektroenergeetika Seltsi töödes ja tegemistes.

Vabal ajal meeldib Siimule reisida, lugeda ning kitarrimängu tehnikaid ja oskusi arendada.

Kristjan Sahtel
Arendusjuht, Diotech OÜ

Kristjan on omandanud kõrghariduse Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonnast avaliku halduse erialal ja samas on ta kaitsenud ka magistrikraadi. Kristjanil on pikk kogemus Euroopa Liidu struktuurifondide rakendamises nii era- kui ka avalikust sektorist. Enne Diotechiga liitumist töötas Kristjan Haridus- ja Teadusministeeriumi välisvahendite planeerimise valdkonnajuhina. Diotechis on Kristjani peamised ülesanded seotud organisatsiooni arendamisega.

 

Anneli Luige-All
Büroojuht, Diotech OÜ

Annelil on  loodusteaduste bakalaureusekraad Eesti Maaülikoolist. Diotechis on tema ülesandeks hoolitseda büroos kõige eest, mida on vaja ladusaks töö tegemiseks. Olla abiks juhtidele ning töötajatele vajalike dokumentide korraldamises. Eelnimetatud tegevusele aitab kaasa eelnev pikaaegne juhtimiskogemus.

Taras Josiptšuk
Projektijuht/projekteerija , Diotech OÜ

Tarasil on elektritööde kogemus aastast 2011. Ta on õppinud TTÜ Eesti Mereakadeemias jõuseadmete erialal, mis hõlmab endas elektrotehnikat, elektroonikat, automaatikat, elektriseadmete käitu, tehnilist joonestamist, termodünaamikat ja külmaseadmeid.

Tema töökogemused on elektripaigaldiste ehituses ja projekteerimises alates kaubandus- ja büroopindadest, tööstushoonetest kuni korterite ja eramuteni. Tarasi tööülesanneteks Diotech Electricus on eelarvestada projekte, juhtida elektritöid ning nõustada kliente. Tema kompetentsi kuuluvad KNX ja DALI juhtsüsteemid, osaliselt ka multimeedia, side ja automaatika lahendused.

Sten Vään
Projektijuht/projekteerija, Diotech OÜ

Viimase kuue aasta jooksul on Sten omandanud teadmisi ning oskusi sise-elektripaigaldiste ehitamises. Lisaks on eelnevad töökogemused arendanud Steni oskusi eelarvestamises, projekteerimises ning projektijuhtimises.

Sten on omandatud Tallinna Tehnikakõrgkoolis rakendusliku kõrghariduse elektritehnika erialal ning talle on väljastatud elektrialane „B“ pädevus. Steni tööülesanneteks Diotech-is on elektripaigaldiste ning päikesejaamade projektide koostamine.

Hardy Kallas
Joonestaja/eelarvestaja, Diotech OÜ

Hardy on õppinud Võrumaa kutsehariduskeskuses mehhatroonikat.

Peamisteks tööülesanneteks Diotech-is on joonestamine/projekteerimine ja eelarvete koostamine.

Vabal ajal huvitub Hardy elektrotehnikast, automaatikast ning arvutitest.

Harlis All
Joonestaja/eelarvestaja, Diotech OÜ

Harlisel on omandatud tehnikateaduste bakalaureusekraad Eesti Maaülikoolis energiakasutuse erialal ning ta on samal erialal omandamas magistrikraadi.

Harlise peamiseks ülesandeks Diotechis on joonestamine ning eelarvestamine.

Vabal ajal tegeleb Harlis kaunite kunstidega.

 

Maurice Lina
Joonestaja | Diotech OÜ
Maurice on omandamas rakenduslikku kõrgharidust Tallinna Tehnikakõrgkoolis, elektritehnika erialal.
Maurice peamisteks tööülesanneteks Diotechis on joonestamine, eelarvestamine ning projekteerimine.
Vabal ajal tegeleb Maurice motospordi ning pillimänguga.
Markus Süüden
Müügiinsener, Diotech Nord OÜ

Markus omandas kõrghariduse Eesti Maaülikoolis põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise erialal. Markus on Diotech Nordi tehniline tugi, kelle pädevuseks on disainida ning lahendada erinevaid sise- ja välivalgustuse projekte, kasutades selleks peamiselt Dialux ja Dialux EVO tarkvara.  Samuti aitab Markus leida projektidesse tehniliselt sobivad valgustid, et standardist tulenevad nõuded oleksid täidetud nii turva- kui ka üldvalgustuslahendustes.

Kristjan Kuldmaa
Müügispetsialist, Diotech Nord OÜ

Kristjanil on varasem kogemus ehitussekoris objektijuhtimisel, kuid viimastel aastatel on olnud seotud rohkem B2C müügiga.

Kristjan on omandamas magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis Juhtimise ja turunduse peaerialal.

Kristjani põhitegevuseks Diotechis on operatiivse müügitoe pakkumine ning panustamine kliendibaasi laiendamisse läbi toetava suhtluse.

Siim Küünal
Müügijuht, Diotech Nord OÜ / Diotech OÜ

Siim aitab klientidel saavutada energiasäästu läbi uudseima valgus- või päikseelektrijaama tehnoloogia lahenduste.

Siimul on  Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna doktorikraad materjalitehnikas ja nanotehnoloogias.

Siimu missiooniks on jätkusuutlike ja energiasäästlike lahenduste väljatöötamine ning promomine. Teaduspõhine lähenemine ja nutikas optimeerimine on innovatsiooni valemiks. Diotech OÜ kannab endas kõiki eelnimetatud põhimõtteid.

Janek Kirss
Projektijuht, Diotech OÜ

Janekil on üle 10-aastane kogemus sise- ja väliselektripaigaldiste ehituses ja hoolduses.

Suurem osa Janeki varasemast tööst on olnud seotud elektriehituse tööde juhtimisega.

Janek omab elektriehituse B1-pädevust. Ühtlasi on Janek sertifitseeritud päikeseelektrijaamade paigaldaja.

Andrei Jakovlev
Projektijuht / käidujuht, Diotech OÜ

Andreil on sise-elektripaigaldiste ehituses ja hoolduses kogemused aastast 2014.  Andrei peamiseks tööülesandeks Diotechis on käidu-  ja elektritööde juhtimine. Valdav osa varasemast tööst on olnud seotud erinevate elektriehituse tööde teostamisega ja juhtimisega. Andrei omab elektriehituse B-pädevust.

Tõnu Biedermann
Projektijuht, Diotech OÜ

Tõnul on 17-aastane töökogemus elektrivõrkude remondi, hoolduse ja juhtimise alal. Enne Diotechiga liitumist oli Tõnu elektrienergia jaotussüsteemi operaator. Omab elektrialast  A- pädevust. Tõnul on omandatud tehnikateaduse bakalaureusekraad Eesti Maaülikoolis energiakasutuse erialal. Tõnu tööülesanneteks Diotechis on eelarvestada projekte, juhtida elektritöid, teostada käidu ülevaatusi.

Markus Aaslaid
Müügiinsener, Solar Wheel OÜ
Markuse mitmekülgne töökogemus baseerub suuremastaabiliste päikeseelektrijaamade rajamisel Austraalias. Sellele lisandub kolm aastat tehniliste toodete projektimüüki.
Markuse põhjaliku ja efektiivse töö põhimotivaatoriks on soov panustada ühiskonna süsinikuneutraalsusele üleminekusse ning aidata kaasa detsentraliseeritud hajaenergeetika arengutele.
Markuse peamiseks ülesandeks Solar Wheelis on klientidele optimaalsete lahenduste leidmine päikeseelektrijaamade näol.

Sellel saidil kasutatakse mugavama sirvimise huvides küpsiseid.

Privaatsuspoliitika