Uudised

Ootame oma meeskonnaga liituma ambitsioonikat ja strateegilise vaatega tegevjuhti!

Aktiivne

Sa oled võimekas ja visiooniga juht ning ideaalis valdkonna arvamusliider, kes suudab haarata laia pilti, mõista ja ette näha turutrende ning vastavalt sellele seada ettevõtte strateegiat ja tagada selle edukas rakendamine. Sa oled väärtuspõhine liider, kes veab eest, kujundab kaasava ja inspireeriva töökeskkonna ning hoiab ja arendab meeskonda, millega tahavad liituda oma ala parimad. Sinu loodud organisatsioonikultuur ja avalik kuvand tõmbavad ligi kliente ning koostööpartnereid, kellega koos vallutame uusi tippe.

Tulevase töö sisu on

Tegevjuhi ülesanneteks on ettevõtte strateegiline juhtimine, organisatsiooni pideva arengu ja kasvu tagamine ning ettevõtte esindamine, sh:

 • uutele turgudele sisenemise, järjepideva turuosa ja tootlikkuse kasvatamise ning uute teenussuundade väljatöötamise ja rakendamise juhtimine;
 • ettevõtte brändi arendamine ja tõhusa turundusstrateegia rakendamine;
 • ettevõtte strateegilise arengu analüüs ning laienemis- ja kasvustrateegia kujundamine ja rakendamine;
 • ettevõtte esindamine läbirääkimistel, messidel, meediasuhtluses jm;
 • ettevõtte majandustegevuse juhtimine, haldamine ja arendamine;
 • motiveeriva töökeskkonna ja organisatsioonikultuuri kujundamine, lähtudes ettevõtte missioonist, visioonist ja väärtustest.

Ootame Sinult

 • kõrgharidust (soovitavalt energeetika, majanduse või finantsjuhtimise alal);
 • juhtimiskogemust;
 • soovitatavalt eelnevat töökogemust energeetika valdkonna ettevõtte ja/või suurema osakonna juhtimises;
 • väga head ajaplaneerimis-, läbirääkimis- ja eneseväljendusoskust, ratsionaalset meelt, täpsust ning analüüsivõimet;
 • koostöö- ja suhtlemisvalmidust, pingetaluvust ning otsustus- ja vastutusvõimet;
 • inimeste kuulamise oskust;
 • tulemustele, enesetäiendamisele ja arengule orienteeritust;
 • võimet näha nii suurt pilti kui ka väiksemaid mõjutegureid;
 • tööks vajalike arvuti- ja haldusprogrammide kasutamise oskust;
 • valmisolekut välislähetusteks;
 • väga heal tasemel inglise keele oskust nii kõnes kui kirjas;
 • B-kategooria juhiloa olemasolu.

Pakume Sulle

 • ambitsioonikat ja ühtehoidvat meeskonda, mis koosneb oma ala tippspetsialistidest;
 • tuumikinvestoreid ja osanikke, kes panustavad aktiivselt ettevõtte arengusse;
 • meeldivat töökeskkonda ja sisseelamiseks vajalikku tuge;
 • konkurentsivõimelist ja tulemustele vastavat töötasu, ametiautot ja -telefoni;
 • eneseteostusvõimalusi nii Eestis kui välisturgudel;
 • regulaarseid ja mitmekülgseid ühistegevusi ning põnevaid pereüritusi.

Tööle asumise aeg: 2024. aasta II pool

Töökoht asub Tartus või Tallinnas.

Kandideerimiseks palume edastada aadressile cv@diotech.ee järgnevad dokumendid:

 • Curriculum Vitae;
 • motivatsioonikiri teemal „Väljakutsed Eesti ja Euroopa energeetikas ning Diotech OÜ kui system integrator’i roll nende lahendamises“ (max 2 lk);
 • kaks soovituskirja, milles on välja toodud soovitaja hinnang kandidaadi isikuomadustele inimese ja juhina, töö- ja juhtimisalasele võimekusele ning senistele tööalastele ja ühiskondlikele saavutustele.

02.02.2024

Eesti Energiale suuremahulise salvesti hanke võitis Diotech OÜ ja Solar Wheel OÜ ühispakkumine

19.03.2024

Otsime oma meeskonda elektriautode laadijate müügijuhti!