Elektriehitus ja projekteerimine

Diotech pakub elektrisüsteemide projekteerimist ning elektripaigaldiste ehitust.

Diotech OÜ projekteerimisosakond koosneb kogemustega tugev- ja nõrkvoolu ning automaatika projekteerijatest-joonestajatest. Võtmeisikud töötavad täsikohga Diotech-i meeskonnas. Keerukamate ja spetsiifilist oskusteavet nõudvate projektide korral kaasame vajadusel ühtlasi koostööpartnereid.

Diotech OÜ tütarettevõttes Diotech Electric OÜ-s tegutseb viis elektrikute brigaadi ja kolm projektijuhti. Ettevõtte juhtkonnal on elektrisüsteemide ehituses enam kui 10-aastane kogemus.

Diotech-i elektriehitus- ja projekteerimisosakond pakub järgmiseid teenuseid:

  • Valgustuse projekteerimine ja ehitus;
  • Päikeseelektrijaamade projekteerimine ja ehitus;
  • Tugevvoolu süsteemide projekteerimine ja ehitus;
  • Nõrkvoolu süsteemide projekteerimine ja ehitus.
  • Juhtimissüsteemide ning automaatika projekteerimine ja ehitus.

Kombineerides Diotech-i pikaajalise elektriehituse kogemuse valmidusega võtta kasutusse uuenduslikke (taastuv)energia lahendusi, suudame tervikuna pakkuda laiapõhjalisi energia- ja ressursisäästu teenuseid.

Rohkem infot:

Mart Moora
Elektriehituse ja projekteerimis-osakonna juhi kohusetäitja

Diotech Electric OÜ
+372 51 499 62
mart.moora@diotech.ee

Sellel saidil kasutatakse mugavama sirvimise huvides küpsiseid.

Privaatsuspoliitika