Uudised

EAS toetab Diotechi arenguplaani II etapi elluviimist

Meil on hea meel teatada, EAS otsustas 2021. aasta detsembri lõpus toetada Diotech OÜ arenguplaani II etapi elluviimist Ettevõtte arenguprogrammi toetusmeetmest. Arenguplaani II etapp viiakse perioodil november 2021 – aprill 2023.

Diotech OÜ arenguplaani II etapi eelarve on 707 575 EUR, millest EAS-i toetus moodustab 318 408,75 EUR.

Arenguplaani II etapp keskendub ettevõtte võimekuse ja sisemiste protsesside arendamisele. EAS toetuse toel arendame välja ja juurutame kvaliteedijuhtimissüsteemi, uuendame ettevõtte põhi- ja tugiprotsessid ja digitaliseerime need ning kasvatame ettevõtte töötajate kompetentse. Samuti töötame edasi uute teenussuundade arendamisega eesmärgiga laiendada oma toodete ja teenuste sortimenti koduturul ja sisenemiseks välisturgudele.

Diotech-i missiooniks on vähendada üleliigset elektrienergia tarbimist ja soodustada taastuvenergia lahenduste kasutusse võtmist. Tehniliste lahenduste väljatöötamisel on meie eesmärgiks suurendada üheaegselt nii majanduslikku kui ka keskkondlikku jätkusuutlikust. Teenime Diotech-i missiooni, luues madalate elukaare kuludega täisteenuse põhimõttel toimivaid valgustus-, energia- ja ressursisäästu lahendusi.

Kaasates EAS-lt toetuse arendustegevuste elluviimiseks, oleme astunud olulise sammu, suutmaks teenida Diotech-i missiooni võimailkult laiapõhjaliselt. Rohkem uudiseid ning infot tulenevalt Arenguplaani raames ellu viidavast arendustööst juba peatselt.

Rohkem infot:

Kristjan Sahtel
Arendusjuht
Diotech OÜ
+372 540 05 650
kristjan.sahtel@diotech.ee

11.06.2020

Päikeseratas ja Diotech Electric ehitavad valdava enamuse Enefit Green-i poolt 2020. aastal rajatavatest päikeseelektrijaamadest

01.03.2022

Mart Moora: kõik, millega tegelen, peab looma ühiskonnale väärtust