Veebilehe üldised kasutustingimused

Käesolevaga on välja toodud Diotech OÜ’le  kuuluvate veebilehtede www.diotech.ee ning valgus.diotech.ee kasutustingimused.

Veebilehe all peame silmas kogu veebilehte ja selle sisu, kaasa arvatud kogu materjali, struktuuri ja disaini.

Palume tutvuda kasutustingimustega veebilehe esmakordsel kasutamisel ning võtta arvesse, et Diotech OÜ võib kasutustingimusi ette teatamata muuta.

Lisaks veebilehe üldistele kasutustingimustele tuleks meie veebilehtede kasutamisel tutvuda ka küpsiste kasutamise poliitikaga: https://www.diotech.ee/privaatsuspoliitika/.

Ettevõttest
Diotech-i gruppi kuuluvad ettevõtted pakuvad valgustus-, energia- ja ressursisäästu lahendusi.

Arendame Diotech-i igapäevaselt, pakkumaks töökindlaid lahendusi mõistliku tarneajaga ka juhul, kui klient soovib liikuda standardlahendustest kaugemale.

Õigused
Diotech Veebilehtedel www.diotech.ee ning  valgus.diotech.ee sisalduv info ja materjalid on Diotech OÜ omand ning kaitstud autoriõigusi kaitsvate seadustega.

Intellektuaalne omand
Veebilehe intellektuaalset omandit ei või mis tahes viisil reprodutseerida, edastada, avalikult levitada, tõlkida, kohandada, luua sellest tuletatud töid, avalikult esitada, teha kättesaadavaks kolmandatele isikutele, müüa jms, kui selleks puudub Diotech OÜ esindaja kirjalik nõusolek. Veebilehe ja teenustega seotud intellektuaalne omand kuulub Diotech OÜ-le.

Tähised ja kaubamärgid
DIOTECH, DIOTECH ELECTRIC, DIOTECH NORD, SOLAR WHEEL, Diotech OÜ, Diotech Electric OÜ, Diotech Nord OÜ ning Solar Wheel OÜ logo ning Diotech toodete-teenuste nimed ja logod on Diotechile või tema tarnijatele kuuluvad kaitstud tähised ja kaubamärgid.

Materjali kopeerimine
Diotech OÜ kodulehte võib kasutada ja printida ainult isiklikel ja mitteärilistel eesmärkidel kasutamiseks. Teksti või kujutiste kasutamine ärilistel või heade kommetega vastuolus olevatel eesmärkidel ei ole lubatud. Keelatud on müüa või levitada selle kodulehe osade reproduktsioone ärilisel eesmärgil ja muuta või lisada seda mistahes muusse töösse, väljaandesse või veebilehele. Diotech OÜ kodulehel asuva intellektuaalomandi teisiti kasutamiseks on vajalik Diotech OÜ esindaja kirjalik luba. Kodulehe sisu väärkasutus on keelatud.

Vastutus
Diotech OÜ koduleht on mõeldud avalikuks kasutamiseks. Veebilehtede www.diotech.ee ning valgus.diotech.ee kasutamine toimub omal vastutusel. Veebilehtede teenust pakutakse ilma kohustuseta ja „nii nagu on“ põhimõttel  ja neid ei saa tõlgendada kui seaduslikke ja professionaalseid juhendeid. Diotech OÜ ei vastuta otseselt ja kaudselt kodulehel esineva informatsiooni õigsuse, saadavuse, ajakohasuse ja veatuse eest.  Diotech OÜ ei taga, et veebileht toimib katkestusteta ja vabana vigadest või viirustest.  Diotech OÜ ei vastuta kahjude eest, mis juhtuvad otseselt või kaudselt käesoleva kodulehe kasutamisest või selle sisust.

Materjali edastamine Diotechile
Materjali edastamisega mistahes Diotech OÜ serverisse, näiteks e-kirjaga või veebilehe kaudu, nõustub ja kinnitab kasutaja, et tal on õigus edastada materjali Diotechile vabaks kasutamiseks ilma mistahes kompensatsioonita kasutajale või kolmandale osapoolele, et materjal ei ole õigusvastane, vastuolus heade kommetega või muul viisil avaldamiseks sobimatu ning et kasutaja on enne materjali edastamist rakendanud mõistlikke ettevaatusabinõusid materjalis sisalduvate viiruste ja muude kahjustavate elementide avastamiseks ja eemaldamiseks.

Diotech OÜ ei vastuta tema veebilehe kasutajate edastatud materjali sisu eest. Diotech OÜ-l on õigus omal äranägemisel kasutajate edastatud materjale veebilehelt mistahes hetkel eemaldada.

Viited teistele veebilehtedele
Meie kodulehel võib sisalduda linke kolmandate osapoolte veebilehtedele. Diotech OÜ ei kontrolli ega vastuta lingitud kodulehtede info ja sisu eest ega ka Teie ja taoliste kodulehtede vahel toimunud tegevuse või suhtluse eest.

Küpsised
Diotech OÜ veebileht kasutab küpsiseid (ingl k ’cookies’). Kodulehte külastades nõustute küpsiste kasutamisega. Küpsised aitavad meil jälgida kodulehe kasutatavust ja seda kohandada vastavalt kasutajate harjumustele. Küpsiste kasutamise poliitika on kätte saadav siin lehel.

Vääramatu jõud
Diotech OÜ ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest teenuste osutamisel või veebilehtede kasutamisel, mida põhjustavad Diotech OÜ kontrolli alt väljas olevad asjaolud nagu force majeure, elektrikatkestused, häired Kasutaja või Diotech OÜ telefoni või Interneti ühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite, sealhulgas tarkvara, töös.

Reguleeriv seadusandlus
Meie kodulehe kasutamisest tulenevatele vaidlustele kohandatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

Muudatused
Diotech OÜ jätab endale õiguse igal ajal ja oma äranägemisel muuta, parandada, asendada või kustutada kodulehe mistahes osa ning piirata või takistada ligipääsu leheküljele.

Viimati uuendatud 21.01.2022

Sellel saidil kasutatakse mugavama sirvimise huvides küpsiseid.

Privaatsuspoliitika