Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemine

Diotech OÜ e-poe (edaspidi Veebipood) isikuandmete vastutav töötleja on Diotech OÜ (registrikood 12672325) asukohaga Riia tn 181a Tartu linn, Tartu linn Tartu maakond 51014.

Vastutav töötleja on määranud andmekaitsespetsialisti, kelle kontaktandmed on: tel. + 372 54005650 ja e-mail shop@diotech.ee

Milliseid isikuandmeid töödeldakse:

  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • juriidilise isiku nimi, registrikood, postiaadress ja e-posti aadress;
  • tarneaadress ;
  • pangakonto number;
  • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
  • klienditoe andmed.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse?
Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi). Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks. Küpsiste kasutamise poliitika on leitav lehelt https://shop.diotech.ee/?page/kupsiste-kasutamise-poliitika

Õiguslik alus
Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Kolmandad osapooled, kellele isikuandmed edastatakse; turvalisus ja andmetele ligipääs
Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. Nimi, telefon ja tarneaadress edastatakse kliendi poolt valitud aadressile toodete toimetamiseks kullerteenuse teenusepakkujale. Veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, seetõttu edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks (veebipoe tellimuskeskkonnas tehtud tellimus registreeritakse automaatselt ka raamatupidamiskeskkonnas ning sisaldab tellija nime, e-posti aadressi ning telefoninumbrit ja ettevõtte nime ning registrikoodi, kui see on tellimuse tegemise hetkel täpsustatud).

Isikuandmeid hoitakse  serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) isikuandmete töötlemine toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Diotech OÜ veebipoe oste saab sooritada ka ilma kasutajakontota, sel puhul saab tutvuda kogutud isikuandmetega ainult klienditoe vahendusel.

Registreerunud püsikliendid saavad oma andmetega tutvuda ning neid muuta/parandada logides sisse Veebipoe lehel oma kasutajakontole.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel shop@diotech.ee.

Säilitamine

Ilma kliendikontota sooritatud ostu puhul säilitatakse ostuajalugu kolm aastat. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat). Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel shop@diotech.ee. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab ülekandmisele kohalduvatest isikuandmetest.

Otseturundusteated; vaidluste lahendamine

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit ei kasutata otseturundusteadete saatmiseks.

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (e-mail: shop@diotech.ee).

Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Kontakt

E-mail: shop@diotech.ee
Telefon: + 372 54005650

 

Poliitika muudatused

Diotech OÜ võib käesolevat privaatsuspoliitikat igal ajal muuta. Kõik vastavad muudatused avaldatakse veebilehel shop.diotech.ee

 

Viimati uuendatud 01.08.2019