Uudised

Miks eelistada LED valgusteid teistele valgusallikatele (luminofoor, HID, HPS jne)

Tänapäeval on LED-idele üle minemise suurimaks põhjuseks energiasääst. Sõltuvalt, millised valgustid on esialgu kasutuses, saavutatakse 3-10 kordne energiasääst. Seega, hoolimata mõneti suuremast alginvesteeringust, on keskmiseks tasuvusajaks ca kaks aastat. Mõningatel juhtudel isegi alla aasta.

Esiteks, LED-valgusti on põhimõtteliselt teistsuguste füüsilise ülesehitusega. Kui enamus valgusallikaid (luminofoortoru, säästupirn, kõrgsurve naatrium lamp jne) on isotroopsed (kiirgavad valgust 360° ehk igas suunas), siis LEDidel põhinevad valgustid kiirgavad valgust ühes suunas (vt ka alumist joonist). Enamlevinud valguskehadest kiirguv valgus tuleb muuta kasulikuks valguseks (jõuaks soovitud pindadele), kasutades reflektoreid. See tähendab aga valguskadu kuni 25%-40% ulatuses. LED-valgustitel vastavat reflektorit tarvis ei ole. Soovitud tulemus saavutatakse dioodide ning optika sobiva nurga väljavalimisega.

Teiseks, nagu on välja toodud alumisel joonisel, on viimasel aastakümnel toimunud suur hüpe LED kiipide valgusviljakuses. Sisuliselt tähenda see, et tarbitava vooluhulga kohta annab LED tänaseks juba selgelt parima ruumide valgustuse. See omakorda tähendab, et erinevalt traditsioonilisest lähenemisest, kus soovitud valguse saavutamiseks räägiti valgustite võimsusest (W), tuleb vastav mõõdik seada vastavusse valgusviljakuse indikaatoriga (lm/W).

Kolmandaks, LED-ide suureks plussiks on kõrge värvieraldusindeks (inglise keeles CRI – Color Rendering Index). Värvieraldusindeks näitab kui loomulikult tajub inimene nähtavaid värve kunstliku valgusallikaga ruumis võrdluses naturaalse valgusega (päikesevalgusega). Kehva värvieraldusvõimega lamp (indeks ca 70 ja vähem) tundub hoolimata oma võimsusest “pime.” Niisuguse valgusega on äärmiselt raske teha vahet nii värvidel kui ka kõrvuti asetsevatel objektidel. Värvieraldusindeksi maksimumiks on 100 ehk päevavalgus. Mida kõrgem on CRI, seda paremini tajub inimene värvide erisusi. Üldlevinud arusaamade kohaselt algab aktsepteeritav värvieraldusindeks 80-st. Tavaline HPS (kõrgsurve naatriumlamp) omab nt. värvieraldusindeksit ~24. Sestap, hoolimata piisavast valgushulgast (lux), pole seda siseruumides mõtet kasutada, sest HPS-valgustiga on väga keeruline värve omavahel eristada. Ühtlasi mõjub HPS silmadele äärmiselt väsitavalt. Tavalised luminofoortorud jäävad 60-80 CRI vahele, kuid on võimalik saada ka luminofoorvalgusteid, mille CRI on 90+. LED-i puhul on minimaalne CRI ca 20, kuid see pole väga levinud. Masstootmise vaikestandardiks on LED-i puhul CRI 80, kuid täna on masstootmises ka LED-e, mille CRI on kuni 97.

Neljandaks, kvaliteetsed LED valgustid on ka ohutumad, sest ei sisalda kahjulikke kemikaale. Erinevalt mitmest teisest valgusallikast (nt. luminofoorvalgustid), ei eralda LED-d tervisele kahjulikku UV kiirgust.

Viiendaks, kvaliteetsete LED-valgustite eluiga on oluliselt pikem. Kui luminofoorvalgustite eluiga jääb 15 000 – 20 000 tunni vahele, siis LED valgustid peavad tavalistes tingimustes vastu 50 000 – 100 000 tundi, sõltuvalt LED-i tüübist. Metall-haliidi elueaks loetakse umbes 10 000 – 12 000 tundi ning HPS-i elueaks kuni 24 000 tundi.

Täiendavalt, lisaks pikematele töötundidele, säilib ka LED-de valgusviljakus oluliselt paremini võrreldes tavapäraste valgusallikatega. Kui keskmine luminofoorvalgusti säilitab umbes 70% esialgsest ca 15 000 töötunni vältel, siis kvaliteetsemad LED-id säilitavad isegi pärast 60 000 töötundi üle 90% oma esialgsest valgusviljakusest. See annab olulise eelise ka energiatarbes, sest ruumi valgustust pole vaja olulisel määral üle komepnseerida, tagamaks nõutavat valguse taset valgustite eluea jooksul. Ühtlasi on oluline teada, et LED valgusti sisse-välja lülitamine ei mõju negatiivselt valgusti elueale. Enamus LED-valgustid on ka põrutuskindlad, mis võimaldab neid edukalt kasutada kohtades, kus vanema tehnoloogia valgustid vastu ei pidanud.

Kokkuvõtteks, nagu eespool välja toodud, siis LED-valgustid on tänaseks arenenud konkurentsitult sobivaimaks valgusallikaks pea kõigis kasutuskeskkondades. Endiselt on jäänud mõned nišivaldkonnad, kus võime rääkida ka traditsioonilistest valgusallikatest, kuid niisuguseid kasutuskeskkondasid jääb kiiresti järjest vähemaks. Kui kaalute ka oma ettevõttesse LED-valgustite paigaldamist, siis võtke julgelt ühendust!

18.09.2017

Diotech arendab koostöös Tartu linnaga uue põlvkonna tänavavalgustust

22.12.2017

Diotech-l täitus oluline teetähis: Oleme teostanud 100+ mahukat valgustus- ja elektriehituse projekti (vt ka videot!)