Uudsed energiateenused

Diotech-i missiooniks on kiirendada ühiskonna üleminekut süsnikuneutraalsete elektrienergia lahenduste kasutusse võtmisele.

Niivõrd ambitsioonika missiooni teenimine eeldab ühelt poolt olemasolevate tehniliste lahendite oskuslikku projekteerimist ja ehitust, kuid teisalt ka uudsete (taastuv)energia lahenduste laiapõhjalist kasutusse võtmist.

Diotech-i Uudsete energiateenuste valdkond keskendub laiapõhjaliseks kasutuseks küpsete, kuid turul veel vähe rakendatud tehnoloogiate lansseerimisele. Eesmärgiks on võimaldada meie klientidel asuda uusi lahendusi igapäevaselt kasutama nii nagu oleme harjunud kasutama juba tänaseks tavapäraseks saanud energialahendusi.

Diotech on alates 2014. aastast toonud turule mitu uudset teenussuunda – sh nt Valgustus kui teenus (LaaS), mis sai alguse LED-tehnoloogia laiapõhjalisse kasutusse tulekuga; ning Päikeseelektrijaamad kui teenus, mille laiapõhjaline turule toomine teostati Diotech-i tütarettevõtte Solar Wheel-i poolt 2019. – 2020. aastal.

2021. aasta seisuga on Diotech-i Grupis lansseerimisjärgus allolevad uudsed energiateenused:

  1. Elektriautode laadimisega seonduvad teenused (teenussuund on lansseerimisjärgus – pilootprojektid on ettevalmistamisel)
  2. Küttekollektoritega seonduvad teenused (teenussuund on lansseerimisjärgus – pilootprojektid on ettevalmistamisel)
  3. Energia salvestustehnoloogiatega seonduvad teenused (tegeleme teenussuuna lansseerimise ettevalmistamisega);
  4. Elektrivõrgus dünaamiliseks võimsuste reguleerimiseks vajalikud paindlikkusteenused (tegeleme teenussuuna lansseerimise ettevalmistamisega)

Rohkem infot:

Mart Moora
Diotech-i asutaja / Juhatuse liige
+372 51 499 62
mart.moora@diotech.ee

Siim Soplepmann
Diotech-i asutaja / Juhatuse liige
+372 53 748 619
siim.soplepmann@diotech.ee

Sellel saidil kasutatakse mugavama sirvimise huvides küpsiseid.

Privaatsuspoliitika