Uudised

Turvaline ja energiasäästlik tänavavalgustus eeldab valgustite reaalajas juhtimist

Tänavavalgustus võiks luua oluliselt turvalisemad liiklustingimused ja samas säästa senisega võrreldes märgatavalt rohkem energiat. Üheks põhimõtteks peaks seejuures olema, et valgust tuleb tagada nendel hetkedel, kui seda tõeliselt vajame. Niisugustel juhtudel ei piisa valgustite osalisest kasutamisest (pimendamisest) ega üle ühe või üle kahe valgusti väljalülitamisest.

Tegelikkuses peaksime hoopis küsima, kuidas lülitada valgustid täisvõimsusel tööle täpselt sellel hetkel kui toimub liiklus; ja kuidas muul ajal valgusteid võimalikult vähe kasutada? Vastus sellele küsimusele seisneb dünaamilises pimendamises ehk 3. põlvkonna tänavavalgustuse juhtimissüsteemides.

Diotech on arendanud tänavavalgustusele mõeldud dünaamilise pimendamise lahendusi alates 2014. aastast. Meie hinnangul on maailmas kõige edasijõudnumaks Norras välja arendatud Comlight-i tehnoloogia, mis koosneb spetsiaalselt teede ja tänavate liikluse tuvastamiseks välja arendatud mikrolainesensorist ning juhtimistarkvarast. Oleme koostöös Comlight-ga tänaseks Eestisse installeerinud viis pilootlõiku. Lõikude asukohad on katsetuste huvides erineva profiiliga: kaks lõiku asuvad linnades (Tartus ja Tallinnas); ja kolm lõiku paiknevad põhimaanteedel.

Illustreerimaks 3. põlvkonna juhtimissüsteemide potentsiaali, kirjeldame lähemalt igat pilootlõiku ja nende esmaseid tulemusi.

 

Pilootinstallatsioon 1: Väike-Turu tänav, Tartu

Lõik alustas tööd juunis 2015. Kokku on kasutusel 14 leedvalgustit (150W) ühes Comlight-i radartuvastus-seadmetega.

Tegu on hea näitega tänavast, mis piirneb linna läbiva peatänavaga. Antud tänava liikluskoormus on episoodiline: kohati vajatakse valgust igal hetkel. Samas, öötundides võib tänaval olla vaid mõni üksik liikleja.

Esmaste tulemuste kohaselt on liikumispõhine juhtimine andnud täiendavaks säästuks 45% – 49% energiakuludest (oleneb konkreetsest vaadeldud perioodist). Ühtlasi on tänu liikumispõhisele juhtimisele tagatud tänavalõigu valgustus ajal, mil toimub liiklus. Muul ajal töötavad valgustid pimendusrežiimis (10% nimivõimsusest).

 

Pilootinstallatsioon 2: Vahi ringristmik, Tartumaa

Lõik alustas tööd juulis 2015. Kokku on kasutusel 4 leedvalgustit (97W) ühes Comlight-i radartuvastusseadmetega.

Tegu on näitega ristmikust, mis asub riigi põhimanteel (Jõhvi-Tartu-Valga), kuid mille liikluskoormus on kõrge vaid hommikuse ja õhtuse tipptunni ajal. Hilisõhtusel ja öisel ajal on liikluskoormus väga madal, võimaldades hoida valgusteid pimendusrežiimis isegi kuni 70% ajast.

Tulemuseks on märgatavalt langenud energiakulud kombineerituna turvalise valguslahendusega (ringristmik on valgustatud reaalselt sel hetkel, mil toimub liiklus).

 

Pilootinstallatsioon 3: Are ristmik, Pärnumaa

Lõik alustas tööd septembris 2015. Kokku on kasutusel 20 leedvalgustit (97W) ühes Comlight-i radartuvastusseadmetega.

Kuna lõik asub Tallinn – Pärnu Ikla maanteel, siis on tegu kõrge ööpäevase liikluskoormusega teelõiguga (ca 7000 sõidukit ööpäevas). Samas on tegu suurepärase näitega lõigust, kus hoolimata kõrgest liikluskoormusest langeb öine koormus oluliselt madalamale tasemele. Tulemuseks on olukord, kus enam kui kolmandiku ajast on valgustid pimendusrežiimis.

 

Pilootinstallatsioon 4: Sindi ristmik, Pärnumaa

Lõik alustas tööd septembris 2015. Kokku on kasutusel 15 leedvalgustit (97W) ühes Comlight-i radartuvastusseadmetega .

Tegu on asula kõrval asuva riigi põhimaantee lõiguga, kus ööpäevane liikluskoormus on orienteeruvalt 3000 sõidukit. Liikluskoormus on pimedal ajal kõrgeim hommikuse ja õhtuse tipptunni ajal. Muul ajal on liiklus episoodiline.

Seda illustreerivad ka esmased tulemused, kuivõrd enam kui 40% ajast on valgustid pimendusrežiimis. Tulemuseks on säästlik valguslahendus, mis tagab turvalise liikluse nii naabruses olevatele Sindi elanikele kui ka maantee transpordile.

 

Pilootinstallatsioon 5: Suur-Sõjamäe tee, Tallinn

Lõik alustas tööd oktoobri lõpus 2015. Kokku on kasutusel 32 leedvalgustit (97W) ühes Comlight-i radartuvastusseadmetega.

Tegu on hea näitega süsteemlahendusest, kuhu on kombineeritud nii linnast välja viiv tänav kui ka bussitasku, kõnnitee ning jalakäijate ülekäigurajad.

Tänu valgustipõhisele juhtimisele on iga valgusti töörežiimi võimalik individuaalselt seadistada. Hetkel on tegu veel küllaltki värske installatsiooniga, mistõttu on veel vara tulemustest rääkida.

Kokkuvõttes, nagu üleval loetletud pilootlõikudest näha, on kolmanda põlvkonna juhtimissüsteeme võimalik edukalt rakendada erineva profiili ning liikluskoormusega teedel ja tänavatel nii linnas kui ka maanteedel. Märkimisväärse täiendava säästu kõrval on vahest olulisimaks argumendiks turvalisus. Kuna valgustus on täisvõimsusel tagatud igal ajahetkel, mil toimub liiklemine, ei pea seeläbi tegema kompromissi turvalise liikluse ning energiasäästu vahel. Diotech jätkab aktiivselt dünaamilisel pimendamisel tuginevate tänavavalgustussüsteemide rajamisega. Teemakohaste küsimuste korral palume julgelt meie poole pöörduda!

18.09.2017

LED-valgustus tööstuses: Kuidas jõuda kvaliteetse ja säästliku lahenduseni?

18.09.2017

Diotech arendab koostöös Tartu linnaga uue põlvkonna tänavavalgustust