Uudised

LED-valgustus tööstuses: Kuidas jõuda kvaliteetse ja säästliku lahenduseni?

Käesolev on esimene postitus seeriast, kus avame pisut tausta, mõistmaks, millistest detailidest koosneb intelligentne ja kvaliteetne leedvalgustus. Nagu postituse pealkiri märgib, siis keskendume siinkohal eelkõige tööstuste siseruumide valgustusele.

Valdavalt on tööstusvalgustusse suhtutud kui tüütusse kohustusse. Tegelikkuses saab kaasaegsete LED-lahendustega oluliselt kasvatada tootmise kvaliteeti, parandada töökeskkonda ja vähendada püsikulusid. Samas leidub valgusteid väga erineva kvaliteediga. Inimesel, kes sellega igapäevaselt ei tegele, on keeruline eristada kvaliteetseid tooteid niisugustest, millest oleks targem hoiduda. Asi läheb veelgi keerulisemaks, kui liigume juhtimissüsteemide maailma. Seetõttu on paljud pidanud leedvalgustuses pettuma.

Erinevalt laialt levinud müütidest ja hirmujuttudest pole probleem siiski leedides, vaid ebakvaliteetsetes ja/või kasutusotsarbeks sobimatutes toodetes. Lahenduseks on teadlikkuse tõstmine. Üritame selleks Diotech-i blogis ka endapoolse panuse anda.

Esmalt, illustreerimaks uue põlvkonna leedide potentsiaali, vaatleme näiteks metallitöötlemise tsehhi, kus on hetkel kasutusel 400W metallhaliidvalgustid. Olenevalt täpsetest ruumi parameetritest, saab need asendada 100W kuni 150W leedvalgustitega. Niisugusele tootmistsehhile tähendab see keskmist aastast kokkuhoidu üle 3000 EUR-i.[1] Tulemuseks on oluliselt säästlikum lahendus, kusjuures tsehhi valgustus on targa lähenemise korral märgatavalt kvaliteetsem võrreldes vanema põlvkonna valgustitega. Kvaliteet sõltub siinkohal mitmest komponendist.

(a) Valgustite paigutus ja kogused planeeritakse vastavalt ruumi nõuetele. St, et lähtuvalt ruumi parameetritest (kõrgus, pindala) ja ruumis tehtava töö omapärast, defineeritakse nõutavad valgustuse tasemed. Eeldame, et antud näites käsitletud tootmistsehhis tegeletakse metallilõikuse ning keevitustöödega. Niisugusel juhul on standardi järgi nõutavaks töötasapindade valgustuse tasemeks 300 lux-i (vt Sisevalgustusstandard EVS-EN 12464-1:2011). Kvaliteetse lahenduse korral on valgusarvutustes võetud eesmärgiks saavutada ühtlane valguse tase kõikjal ruumis. Selleks teostatakse Dialux-s vajalikud valgusarvutused ning planeeritakse valgustite paigutus vastavalt nõutavale tasemele ning muudele võimalikele kitsendustele.

(b) Valgustid komplekteeritakse spetsiaalselt vaadeldud tsehhi tarbeks. Valgusti tehnilised parameetrid peaksid lähtuma ruumi valgustuse nõuetest. Sisuliselt on võimalik leedvalgustite tehniline ülesehitus kombineerida vastavalt konkreetsele projektile (sh jälgitakse parameetreid nagu võimsus; toitepinge; valgusviljakus – lm/W; voolutugevus; värviesituse indeks; värvustemperatuur; optika nurgad; katteklaasi omadused; jne. Parameetrite varieerimisloogikast lähemalt mõnes hilisemas postituses). Tulemuseks on valgusti, mille omadused on täpselt kooskõlas antud ruumi nõuetega.

(c) Hinnatakse valgusti detailide ja kooste kvaliteeti. Oluline on teadvustada, et leedvalgusti toodetakse standardsetest komponentidest (valgusdioodid, LED-valgusallikad, optika, toiteblokk, korpus jne). Kuigi leedi tootjaid võib olla mitmeid, siis oluline teada, et enamasti on komponentidel ainult mõned tunnustatud tarnijad. Näiteks optikatarnijatest on maailmas enim tunnustatud sellised tootjad nagu Ledil, Carclo Optics ja Khatod. Toiteblokkide poolest on Diotech-i tarnijatel nt kasutusel Osram. Dioodide tarnijaks on Lumileds. Valgusti detailidest saame hiljem kirjutada lähemalt, kuid esmajoones on oluline jälgida, millistest komponentidest konkreetne leedvalgusti on koostatud. Valgusti tehase loodud tarkus seisneb enamasti koostes ning teadmises, milliseid komponente ja detaile tuleks parima tulemuse saavutamiseks täpsemalt komplekteerida ning millise loogika alusel.

Tänaseks on kvaliteetsete leedvalgustite eluead on jõudnud 60 000 ja enama töötunnini. Nt uue põlvkonna Lumileds-i keskpinge leedid säilitavad vähemalt 60 000 töötunni jooksul 90% oma esialgsest valgusviljakusest (vt siit). Ühtlasi on leedide värviedastus (Ra) ja ka räigus (GR) jõudnud igati konkurentsivõimelisele tasemele. Erinevalt laialt levinud väärarusaamast, saavad leedid olla võrdluses kõrgsurve elavhõbedalampide (nn HPS), luminofoor- või metallhaliidvalgustitega enamasti isegi ’kvaliteetsema’ valgusega (sellest lähemalt mõnes hilisemas postituses).

Samas ei tähenda eelnev, et igasuguse leedvalgusti installeerimine võimaldaks kvaliteetset tulemust. Esmalt tuleks täpselt paika panna nõutud valgustatuse tase ning seejärel tuleks juba hinnata, kas pakutav valgusti vastab ruumi nõuetele nii funiktsionaalsuse kui ka detailide ja kooste kvaliteedi poolest. Kokkuvõttes, lähenedes teadlikult, saab luua valguslahenduse, mille töös hoidmine on märgatavalt soodsam ja samas on valguse kvaliteet oluliselt parem kui vana põlvkonna valgustitega.

[1] Antud näitel on arvestatud keskmiseks elektrkuluks 0,11 EUR / KWh (sh võrgutasud). Ühtlasi on eeldatud, et tsehh töötab ühes vahetuses. Kuluna on arvesse võetud ka valgustite aastast hoolduskulu.

18.09.2017

Kuidas planeerida juhtimissüsteeme tänavavalgustuses?

18.09.2017

Turvaline ja energiasäästlik tänavavalgustus eeldab valgustite reaalajas juhtimist