Uudised

Diotech investeerib EAS-i toel üle 800 000 Euro uute toodete ja teenuste arendamisse

Meil on hea meel teatada, et Diotech OÜ on vastu võetud EAS-i Kasvuettevõtja arenguprogrammi. Olles läbinud enam kui aasta kestnud arendustöö, valmis Diotech-i Arenguplaan, millest I etapp viiakse ellu vahemikus august 2019 kuni juuli 2021.

Esimese etapi investeeringute eelarve on ca 370 000 EUR, millest EAS-i toetus moodustab ca 166 500 EUR.

Diotech keskendub arenguplaani elluviimisel uuenduslike omatoodete ning teenussuundade arendamisele eesmärgiga siseneda välisturgudele ning laiendada toodete ja teenuste sortimenti koduturul. Ühtlasi on kavas värvata mitmeid elektrotehnika-, valgustus- ning tootearenduse tippspetsialiste.

Diotech-i missiooniks on vähendada üleliigset elektrienergia tarbimist ja soodustada taastuvenergia lahenduste kasutusse võtmist. Tehniliste lahenduste väljatöötamisel on meie eesmärgiks suurendada üheaegselt nii majanduslikku kui ka keskkondlikku jätkusuutlikust. Teenime Diotech-i missiooni, luues madalate elukaare kuludega täisteenuse põhimõttel toimivaid valgustus-, energia- ja ressursisäästu lahendusi.

Kaasates EAS-lt toetuse arendustegevuste elluviimiseks, oleme astunud olulise sammu, suutmaks teenida Diotech-i missiooni võimailkult laiapõhjaliselt. Rohkem uudiseid ning infot tulenevalt Arenguplaani raames ellu viidavast arendustööst juba peatselt.

Küsi lisa:

Mart Moora
Arendus- ja finantsjuht
Diotech OÜ
mart.moora@diotech.ee | +372 514 9962

26.04.2019

Diotech ja Päikeseratas (Solar Wheel) tõid turule uudse päikeseelektrijaamade teenuse

11.06.2020

Päikeseratas ja Diotech Electric ehitavad valdava enamuse Enefit Green-i poolt 2020. aastal rajatavatest päikeseelektrijaamadest