Uudised

Diotech ja Päikeseratas (Solar Wheel) tõid turule uudse päikeseelektrijaamade teenuse

Päikeseelektrijaamade teenus võimaldab sobiva kinnistu olemasolul alustada päikesest elektri tootmist ilma alginvesteeringuta. Eelduseks on teenusleping, mis sõlmitakse ca 7 – 10 aastasele perioodile.

Eesmärgiks on muuta päikeseelekter kättesaadavaks kõigile huvilistele, olenemata, kas jaama rajamiseks on olemas algkapital ja/või tehnilised teadmised.

Diotech investeerib kliendi maatükile jaama rajamisse ning hooldab päikesejaama kogu teenuse perioodil.

Projekteerimine ja ehitus teostatakse koostöös Päikeserattaga (www.paikeseratas.ee), kes omab pikaajalist päikeseelektrijaamade ehituse kogemust. Teenusperioodi lõppedes läheb jaama omandiõigus üle kliendile. Teenusmudel võimaldab omandada päikesejaama täiendava kapitali vajaduseta, sest jaama soetamiseks vajalikud vahendid teenitakse päikesest elektri tootmise tulemusena. Kuna jaama eluiga on üle 20 aasta, jääb teenuslepingu lõppedes kliendi omandisse päikesejaam, millel on täiendav tuluteenimise potentsiaal vähemalt 10 aastat.

Planeerides oskuslikult, pakub päikeseenergia nii majanduslikult kui ka keskkondlikult kasulikku alternatiivi traditsioonilisele elektrienergiale. Diotech ja Päikeseratas on detailid põhjalikult läbi mõelnud- võta meiega ühendust, uurimaks juba koostöö võimalusi detailsemalt!

10.10.2018

Liikumispõhine tänavavalgustuse juhtimine: Diotech-i pilootprojekt koostöös Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Kommunaalametiga jõudis eduka lõpuni

10.12.2019

Diotech investeerib EAS-i toel üle 800 000 Euro uute toodete ja teenuste arendamisse