Uudised

Liikumispõhine tänavavalgustuse juhtimine: Diotech-i pilootprojekt koostöös Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Kommunaalametiga jõudis eduka lõpuni

Koostöös TTÜ ja Tallinna Kommunaalametiga ellu viidud pilootprojekt näitab, et liikumispõhist juhtimist tasub rakendada ühe loogilise osana terviklikust tänavavalgustuse juhtimissüsteemist.

Diotech teostas Tallinna Kommunaalameti tellimisel pilootprojekti, katsetamaks Tallinnas Suur-Sõjamäe teel liikumispõhist tänavavalgustuse juhtimissüsteemi; ja analüüsimaks liikumispõhiste juhtimissüsteemide rakendamise põhjendatust võrdluses nii staatiliste juhtimissüsteemide kui ka hämardamisvõimekust mitte omavate paigaldistega.

Diotech tarnis Comlight-tehnoloogial tugineva juhtimissüsteemi; jälgis paigaldise tööd katseperioodil; ja koostas pilootprojekti lõppraporti koos lisadega. Lõppraportis toodud väidetele ning järeldustele andis eksperthinnangu Tallinna Tehnikaülikooli Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi ekspertide töörühm.

Analüüsides Suur-Sõjamäe pilootprojekti aastase vaatlusperioodi andmeid ning kombineerides tulemused visuaalsete vaatluste tulemustega, järeldame lühikokkuvõttena järgmist:
• Oskusliku planeerimise korral on liikumispõhiste tänavavalgustuse juhtimissüsteemide rakendamine põhjendatud nii majandusliku tasuvuse kui ka liiklusohutuse seisukohast;
• Turul on olemas töökindlad tehnoloogiad liikumispõhise tänavavalgustuse juhtimise laialdasemaks kasutusse võtmiseks;
• Endiselt esineb mitmeid kitsaskohad tänavavalgustuse standardites ja nõuetes, mille lahendamist tasuks kaaluda liikumispõhiste juhtimissüsteemide laialdasemaks rakendamiseks.

Kokkuvõttes, Suur-Sõjamäe teel Diotech OÜ poolt ellu viidud pilootprojekt koostöös Tallinna Kommunaalameti ning Tallinna Tehnikaülikooliga tõestab, et liikumispõhiste tänavavalgustuse juhtimissüsteemide rakendamine on tänaseks tehnoloogiliselt teostatav. Ühtlasi, kombineerides oskusklikult staatilised ja liikumispõhised tänavavalgustuse juhtimissüsteemid üheks loogiliseks tervikuks, on kohalikel omavalitsustel (sh nt Tallinna Linnal) võimalik saavutada nii märkimisväärset elektrienergia säästu kui ka suurendada liiklejate turvalisust.

Detailsemate tulemustega on võimalik tutvuda alla laetavast lõppraportist (vt alumist linki).

Ava manus

11.01.2018

Mis infot annavad valgustitel lühendid IP ja IK?

26.04.2019

Diotech ja Päikeseratas (Solar Wheel) tõid turule uudse päikeseelektrijaamade teenuse